זה כיף גדול כשהם עושים את הדיבורים...ואני את המוסיקה!

למעלה מ - 1,000 זוגות מפרגנים בים של אהבה.